lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Beslut om kompletteringsinlämningar läsåret 2021 och vt 2022

Komplettering av ej godkända kurser sker inom fyra perioder varje läsår. Inga kompletteringar tas emot under övrig tid. Studenter som behöver genomgång eller förnyad hemtentamen ska anmäla detta innan respektive inlämningsperiod.

• Påsk: Kompletteringar ska lämnas in tidigast 29 mars och senast 6 april för att bedömas innan vårterminens slut. Datum för eventuella genomgångar av inlämnat material sker i samråd med ansvarig lärare.

• Juni: Kompletteringar ska lämnas in tidigast 31 maj och senast 8 juni för att bedömas innan sommarsemestern. Datum för eventuella genomgångar av inlämnat material sker i samråd med ansvarig lärare.

• Augusti: Kompletteringar ska lämnas in tidigast 10 augusti och senast 17 augusti för att bedömas inför höstterminen. Datum för eventuella genomgångar av inlämnat material sker i samråd med ansvarig lärare.

• Januari: Kompletteringar ska lämnas in tidigast 3 januari och senast 10 januari för att bedömas inför vårterminen. Datum för eventuella genomgångar av inlämnat material sker i samråd med ansvarig lärare.

• Påsk 2022: Kompletteringar ska lämnas in tidigast 11 april och senast 19 april för att bedömas innan vårterminens slut. Datum för eventuella genomgångar av inlämnat material sker i samråd med ansvarig lärare.

• Juni 2022: Kompletteringar ska lämnas in tidigast 3o maj och senast 7 juni för att bedömas innan sommarsemestern. Datum för eventuella genomgångar av inlämnat material sker i samråd med ansvarig lärare. 

 

Beslut 210202 

 

Mats Hultman 

Universitetslektor, studierektor