lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Grundutbildning

Institutionen för arkitektur och byggd miljö erbjuder merparten av kurserna vid det femåriga arkitektprogrammet, där de sista två åren avslutas med fördjupningsstudier på avancerad nivå.

Kurser ges också för de internationella masterutbildningarna i Arkitektur, Hållbar stadsgestaltning och Energi- och miljöeffektiva byggnader. 

Institutionen ger även – i mindre omfattning – kurser för civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad och lantmäteri, kandidat- och masterutbildning i industridesign. 

Vid institutionen för arkitektur och byggd miljö erbjuds möjlighet att göra examensarbete för den femåriga arkitektutbildningen och de tvååriga masterutbildningarna i Arkitektur, Hållbar stadsgestaltning och Energi- och miljöeffektiva byggnader.

Examensarbete i stadsbyggnad, energi- och byggnadsdesign samt byggteknik med arkitektur är också möjliga.

 

 

MEM:s travel scholarship to Emma Strömberg in our Master´s Programme in Architecture, March 2021 

Motivation of the Jury

“With the skill of a documentary filmmaker, the artist manages to balance between watching and telling. Through a fleeting line, we are drawn with a large presence on a stationary journey in the Swedish sparsely populated areas. Despite the mundane nature of the motifs, the eye is tempted to stay in the pictures. The jury is looking forward to further depictions of an artist who is probably already on his way to the next motif. ”

https://www.arkitekt.se/nyhet/vinnare-av-mems-resestipendium-2021/