lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Grundutbildning

Institutionen för arkitektur och byggd miljö erbjuder merparten av kurserna vid det femåriga arkitektprogrammet, där de sista två åren avslutas med fördjupningsstudier på avancerad nivå.

Kurser ges också för de internationella masterutbildningarna i Arkitektur, Hållbar stadsgestaltning och Energi- och miljöeffektiva byggnader. 

Institutionen ger även – i mindre omfattning – kurser för civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad och lantmäteri, kandidat- och masterutbildning i industridesign. 

Vid institutionen för arkitektur och byggd miljö erbjuds möjlighet att göra examensarbete för den femåriga arkitektutbildningen och de tvååriga masterutbildningarna i Arkitektur, Hållbar stadsgestaltning och Energi- och miljöeffektiva byggnader.

Examensarbete i stadsbyggnad, energi- och byggnadsdesign samt byggteknik med arkitektur är också möjliga.