lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Forskarutbildning

Kontakt

Studierektor, forskarutbildning 

Anna Petersson

anna.petersson@abm.lth.se 

Telefon: +46 46 222 85 75

 

Utbildningsadministratör

Juvicsa Vela 

juvicsa.vela@abm.lth.se

Telefon:  +46 46 222 76 10

 

Forskarutbildning inom arkitektur berör frågor om form, design, samhälle, kultur och historia, och här används ofta samhällsvetenskapliga, etnografiska, design-drivna, humanistiska eller konstnärliga metoder.

Inom FU-ämnet Byggande och Arkitektur ligger fokus på boendemiljöer och klimatrelaterade effekter av arkitektur och stadslandskap, med metoder där det ingår tekniska beräkningar/simulering eller samhällsvetenskaplig analys.

Inom Miljöpsykologi är samspelet mellan människa och miljö ur individens perspektiv i fokus.  Forskningen utgår från psykologisk teori och metod i studier av människors upplevelser och beteenden  inomhus- och utomhusmiljöer samt i relation till människans inverkan på miljö- och klimat.

En doktorandutbildning omfattar motsvarande fyra års heltidsstudier.

För närvarande har institutionen drygt 20 aktiva doktorander. 

Mellan 2014 och 2020 examinerades totalt 23 doktorer. 

Forskarutbildningsämnet Arkitektur

Länk till allmän studieplan för ämnet (LTH): 

https://www.lth.se/fileadmin/lth/anstallda/utbildningsadministration/forskarutbildning/Allmaenna_studieplaner/Arkitektur_2020-09-08_sv.pdf

Kontakt Mattias Kärrholm

mattias.karrholm@abm.lth.se

Forskarutbildningsämnet Byggande och Arkitektur

Länk till allmän studieplan för ämnet (LTH): 

https://www.lth.se/fileadmin/lth/anstallda/utbildningsadministration/forskarutbildning/Allmaenna_studieplaner/Byggande_och_arkitektur_00_2020-09-08_sv.pdf

Kontakt: Erik Johansson

erik.johansson@abm.lth.se 

Forskarutbildningsämnet Miljöpsykologi 

Länk till allmän studieplan för ämnet (LTH): 

https://www.lth.se/fileadmin/lth/anstallda/utbildningsadministration/forskarutbildning/Allmaenna_studieplaner/Miljoepsykologi_2020-09-08_sv.pdf

Kontakt: Maria Johansson

maria.johansson@abm.lth.se

 

 

Genomförda disputationer 2019-2020

 

Crowdability of Urban Space Ordinary rhythms of clustering and declustering and their architectural prerequisites

Sahar Alrabadi (4 december 2020) 

Länk till information: https://www.abm.lth.se/fileadmin/arkitektur/bibliotek/Disputation_Sahar_Alrabadi_2020.pdf

 

 

 

 

PROTOTYPING PLATEAU GEHRY_CONNECTIVES - Reading Frank Gehry’s Experiments through Deleuze and Guattari

Pawel Szychalski (8 juni 2020)

Länk till information: https://www.abm.lth.se/fileadmin/arkitektur/images/dokument_och_pdf-filer/Disputation_Pawel_Szychalski_2020.pdf

 

 

 

Light, Comfort and Joy: User Experience of Light and Darkness in Swedish Homes

Kiran Maini Gerhardsson (25 maj 2020) 

Länk till information: https://www.abm.lth.se/fileadmin/arkitektur/images/dokument_och_pdf-filer/Disputation_Kiran_Maini_Gerhardsson_2020.pdf

 

 

 

 

Towards a Minor Urbanism Thinking Community without Unity in Recent Makings of Public Space,

Ida Sandström (11 juni 2019)

Länk till information: https://www.abm.lth.se/fileadmin/arkitektur/Poster__Ida_Sandstroem.pdf

 

 

 

Urban outdoor lighting Pedestrian perception, evaluation and behaviour in the lit environment

Johan Rahm (12 juni 2019) 

Länk till information: https://www.abm.lth.se/fileadmin/arkitektur/Poster_Johan_Rahm.pdf

 

 

 

Evaluating energy effi cient buildings Energy- and moisture performance considering future climate change

Björn Berggren (14 juni 2019) 

Länk till information: https://www.abm.lth.se/fileadmin/arkitektur/Poster_Bjoern_Berggren.pdf

 

 

 

User involvement in housing recovery

Ivette Arroyo Baquero (16 maj 2019) 

Länk till information: https://portal.research.lu.se/portal/sv/publications/user-involvement-in-housing-recovery

(ae30e282-b617-4d9e-b46e-330bf6f5c0f0).html

 

 

Effects of Art and Design on Orientation in Healthcare Architecture A study of wayfinding and wayshowing in a Swedish hospital setting

Ibrahim, Muna (25 april 2019)

Länk till information: https://portal.research.lu.se/portal/sv/publications/effects-of-art-and-design-on-orientation-in-healthcare-architecture

(06089b54-f7f0-486e-b42c-628c24887618).html