lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Solenergi i stadsplanering - seminarium den 20 november

2014-11-06

Framtidens städer ger plats för nya och spännande energilösningar. Mycket talar för solenergi.

Platsen finns där: Stadens byggnader rymmer enorma outnyttjade ytor som passar för solceller och andra tekniska solenergilösningar. Teknikutvecklingen fortsätter: På sikt kan solceller bli ett alternativt material i konventionella solskydd, fönster, fasader och tak. Kostnaderna sjunker: Priset för solcellsanläggningar är nu nere i en fjärdedel jämfört med 2010. Forskare vid Lunds universitet har i forskningsprojektet Solenergi i stadsplanering undersökt möjligheter och lösningar för en framgångsrik utveckling av solenergi i det urbana landskapet. Vid seminariedagen delar vi med oss av våra resultat utifrån flera frågor:

Hur kan solenergilösningar integreras i byggnader på ett estetiskt sätt?

Var står utvecklingen av olika tekniker för solenergi?

Hur ser stödet för solenergi i stadsplanering ut och hur kan det förbättras?

Seminariet vänder sig bland annat till stadsplanerare, arkitekter, forskare liksom andra som är intresserade av solenergi i stadsplanering. Presentationerna hålls delvis på engelska.

Projektet som finansierats av Energimyndigheten, Formas och Naturvårdsverket har genomförts i samverkan med Malmö stad, Lunds kommun, E.ON och Kraftringen.

Obs! Anmälan krävs till seminariet! 

Program 

Seminariedagen Solenergi i stadsplaneringen arrangeras av projektet Solenergi i stadsplanering vid Lunds universitet. I projektets forskargrupp ingår: Lena Neij och Alvar Palm, IIIEE, Lunds universitet Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH, Lunds universitet Maria Wall och Jouri Kanters, Energi och Byggnadsdesign, LTH, Lunds universitet Olof Samuelsson, IEA, LTH, Lunds universitet.