lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Presentation av examensarbete i Arkitektur måndagen den 24 november

2014-11-11

Den femåriga arkitektutbildningen avslutas med ett examensarbetet som kan utföras inom något av två godkända ämnen: AAHM01 Examensarbete i arkitektur och ABAM01 Examensarbete i byggande och arkitektur

I examensarbetet ska studenten visa förmåga att tillämpa och sammanställa kunskaper och färdigheter som förvärvats inom arkitektprogrammets kärnämnen. Examensarbetet ska utgöra en fördjupning inom ett område som tidigare behandlats i en godkänd projektkurs. I examensarbetet ingår utöver själva projektarbetet, en presentation vid ett offentligt tillfälle, utställning av examensarbetet, en rapport (projektdokumentation) samt opposition vid en annans students presentation.  Schema. 

Hjärtligt välkommen! 

fileadmin/_migrated/pics/affischer2014_november_A4_webb.pdf