lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Lektor Per-Johan Dahl i samtal om uttolkning och implementering av Gestaltad livsmiljö.

2020-01-21

Den 16 januari bjöd riksdagen in till frukostsamtal om den nya nationella arkitekturpolitiken.

 

Per-Johan Dahl, lektor vid institutionen för arkitektur och byggds miljö, LTH, har varit i riksdagen för att rapportera om samarbetet mellan institutionen och Form/Design Center, samt om institutionens arbete inom Arkitekturakademin med uttolkning och implementering av Gestaltad livsmiljö.

Den 16 januari gick riksdagsledamot Karolina Skog samman med Form/Design Center och bjöd till frukostsamtal i riksdagen för att diskutera den nationella politiken för gestaltad livsmiljö – vad som hänt sedan den antogs och vad som händer framöver.

Ämnen som diskuterades handlade bland annat om:

  • behovet av tvärsektoriella samarbeten på alla nivåer – också mellan departementen
  • vikten att värna om det offentliga rummet, konstens betydelse i samhällsbyggandet – i gallerier och det offentliga rummet,
  • vikten av långsiktighet i satsningar och ekonomiska tilldelningar,

samt den övergripande uppgiften att implementera gestaltad livsmiljö: betydelsen av starka regionala noder, att nå utanför storstäderna, att engagera kommunalpolitiker, stärka samverkan mellan akademi och bransch samt återföring av arkitektur, form och design.

Frukostsamtalet lockade ett 50-tal deltagare från olika departement, stadssekreterare, regional förvaltning och branschorganisationer. Övriga talare var bland andra VD Form/Design Center Dorte Bo Bojesen, kulturnämndens ordförande vid Region Skåne Magnus Lunderquist, Linda Kummel från ArkDes Think Tank, stadssekreterare Helena Öberg, riksarkitekt Helena Bjarnegård samt riksdagsledamöter Christer Nylander och Lawen Redar.

Frukostsamtalet modererades av Daniel Persson från Progress PR Öresund.