lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Just nu söker vi: Doktorand i Miljöpsykologi inom forskningsprojektet ”Barnperspektiv på belysning längs gång och cykelvägar”.

2020-11-03

Sök tjänsten senast 2020-11-15!

Doktorandtjänsten är placerad inom forskningsprojektet ”Barnperspektiv på belysning längs gång och cykelvägar”. Projektet bygger på pågående forskning om brukarupplevelse av energieffektiv utomhusbelysning och bidrar med barnperspektiv på utformning av utomhusbelysning för fotgängare och cyklister i urbana miljöer. Barns och föräldrars upplevelse av fysiska och sociala aspekter av stadsmiljön och relateras barnens mobilitet med utgångspunkt från miljöpsykologisk teori och metod.

Läs mer om doktorandtjänsten i Miljöpsykologi på Varbi, Lunds universitets rekryteringssajt.