lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Industridesign ställer ut "Från fotografi till fysiskt objekt" 9-12 maj

2014-05-12

 

Kandidatutbildningen i industridesign ställer, inom ramen för vår kurs AFOA20 Tillämpad estetik, visuell kommunikation del II, ut sina arbeten med början i morgon fredag den 9 maj till måndagen den 12 maj kl. 16.

Inför uppgiften har studenterna tagit del av tre olika konstnärer/fotografer med varierande bildspråk, en av dem är August Strindberg. Gruppvis har man sedan gjort ett tredimensionellt objekt baserat på/inspirerat av det tvådimensionella fotografiet och den text som är skriven av/eller om den valda konstnären.

Hjärtligt välkomna! 

Plats: utställningshallen, A-huset, Sölvegatan 24.

Utställningen är tillgänglig för allmänheten vardagar kl. 9-16.