lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Forskare vid Boende och bostadsutveckling, LTH, Lunds universitet: Trygghet och gemenskap när äldre och yngre bor ihop

2021-04-23

 

"Trygghet. Mindre ensamhet. Hjälpsamhet mellan grannar. Framtidens boende. Orden kommer från hyresgäster i bostadsprojektet SällBo, där äldre bor med yngre och där socialiserande med grannarna är en del av konceptet" 

Länk till artikel i tidskriften Social Politik om projektet: 

https://socialpolitik.com/2021/04/14/trygghet-och-gemenskap-nar-aldre-och-yngre-bor-ihop/

 

Forskare från Boende och bostadsutveckling vid LTH, Lunds universitet, som arbetar i projektet är: 

Ivette Arroyo, Norma Montesino, Erik Johansson and Moohammed Wasim Yahia. 

Man har också gjort följande publikation som ett led i arbetet:  

"Social integration through social connection in everyday life. Residents’ experiences during the COVID-19 pandemic in SällBo collaborative housing, Sweden" in Archnet-IJAR: International Architectural Journal of Architectural Research, Vol. 15 No. 1, 2021 (authors: Ivette Arroyo, Norma Montesino, Erik Johansson and Moohammed Wasim Yahia). DOI 10.1108/ARCH-10-2020-0236

Länk till publikation: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ARCH-10-2020-0236/full/html


Länk till intervju om projektet, på lokala nyheter vid Sveriges Television februari 2021:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/forskaren-tror-pa-konceptet-sallbo-unikt-i-sverige

"I ett års tid ska ett forskarteam från Lunds universitet följa kollektivhuset Sällbo i Helsingborg för att sedan utvärdera om konceptet fungerar för att minska ensamhet, integrera nyanlända och leva mer miljövänligt.

I Sverige finns drygt femtio kollektivhus, de flesta byggdes på 80-talet och Boverket vittnar om att intresset för den här typen av boende ökar.

– Men bara i Helsingborg har man ett så genomarbetat syfte med boendet och en tanke om hur man ska gynna integrationen i samhället, konstaterar doktor Ivette Arroyo som forskar om boendeutveckling vid Lunds universitet.

Hon tror på konceptet men konstaterar att det inte finns så mycket forskning på området.

Mixen av människor viktig

– Att just äldre ingår i boendemixen tror jag är en framgångsfaktor för integrationen. De är etablerade i samhället och just den kontakten hade kanske varit svår att få för en nyanländ. De unga tror jag kommer fungera som en brygga, men allt det här är sådant vi ska utvärdera.

Ivette Arroyo tror att den här typen boendeform kan motverka ensamhet. Idag bor cirka 18 procent av befolkningen i Skåne ensamhushåll, det ser likadant ut i övriga landet.

– Den sociala samvaron är den stora vinsten. Sedan är det komplext att bo tillsammans på det här sättet, med gemensamma regler och därmed krav.

Men passar det här verkligen alla?

– Det passar kanske fler än vi tror. För att fler ska lockas att bo på det här sättet måste det uppstå en variation av kollektivboenden med möjlighet till olika grad av deltagande i gemensamma aktiviteter och självförvaltning."