lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Första Spark-utställningen avslutad

2020-03-04

Lördagen den 29 februari var det finissage med samtal på Spark i Malmö. Nina Aronsen från Arkitektskolan på LTH och Karsten Gori från arkitekterna Leth & Gori var inbjuda för att diskutera med arkitekten och konstnären Petra Gipp.

 

Petra Gipp, Karsen Gori och Nina Aronsen i samtal. Bild: Max Gerthel

Lördagen den 29 februari var det finissage med samtal på Spark i Malmö. Nina Aronsen från arkitektskolan på LTH och Karsten Gori från Köpenhamnsbaserade arkiterna Leth & Gori var inbjuda för att diskutera med Petra Gipp, vars utställning Passage/schakt/nisch/fodring/nav-vandring har visats under februari.

Samtalet tog avstamp i de gipsgjutningar som Gipp arbetar med som en integrerad del av sin verksamhet, och som var föremålet för utställningen. Ämnen som diskuterades handlade bland annat om vikten av utforskade processer i arkitektpraktiken, relationer mellan konst och arkitektur, hur taktila element som ljud och beröring kan stärka den arkitektoniska upplevelsen – samt funderingar kring materialitet och tektonik, tillvägagångssätt i praktiken samt skillnader mellan danska och svenska arkitektutbildningar och -kulturer. 

 

Detta är Spark:

En samverkansplattform för att stärka kopplingen mellan arkitektur, konst, forskning och samhällsutveckling genom utställningar och föreläsningar. De verkar för att konsten ska få en större roll i samhällsbyggandet och därmed skapa nya gränssnitt mellan konst, arkitektur, urban design och landskapsarkitektur. Spark stöttar den kritiska diskussionen i samhällsbyggandet genom verksamheter som är undersökande, experimentella, trans- och interdisciplinära.

Spark samarbetar med institutionen för arkitektur och byggd miljö på Lunds tekniska högskola, Sveriges Arkitekter Skåne och Molekyl Gallery.