lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Stockholm Furniture & Light Fair februari 2016

GESTALTNINGSPROCESS OCH PROTOTYP

Arkitekter är medskapare till städer, platser, hus, rum och ting, men trots spännvidden från stort till smått slutar en arkitekts arbete ofta i ett tidigt skede, där andra tar vid. Detta projekt ger arkitektstudenter i årskurs 2 en chans att studera och uppfylla ritningens syfte: att realisera det ritade. Studenter får under fem veckors tid möjlighet att fullfölja en idé från skiss till relativt färdigt resultat genom eget arbete i verkstadsmiljö.

Vi tror att gränsöverskridande möten kan generera nya oväntade resultat och givna begränsningar kan resultera i mer kreativitet än ett fritt arbete utan ramar. Därför bjuder vi in representanter från andra discipliner, för att studenter ska få pröva deras arbetssätt och metodiker. I år har studenterna börjat sin gestaltningsprocess med en kartongworkshop ledd av bröderna Peter och Patrik Bengtsson, båda verksamma på olika sätt inom konstens breda arbetsfält. Studenterna har med utgångspunkt i snabba formstudier i wellpapp och en rebell de har valt själva, skapat en prototyp för en möbel. Vid ett senare skede under kursen har rebellen även bearbetats i film med hjälp av konstnären Marit Lindberg och Peter Bengtsson.

Årets tema är rebeller. Rebellen är tänkt att inspirera, driva fram och genomsyra arbetet från första skiss till färdig presentation - den utgör årets röda tråd och tematik!

Professor Lars-Henrik Ståhl

Kursansvariga Marcus Andäng och Eeva Ovaska

 

Filmprojektet 

Studenternas blogg 

Klicka på bilden - så får du tillgång till vår katalog! 

Sidansvarig: