lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Examensutställning på Malmö Live maj 2016

 

 

Återigen samlar Form/Design Center regionens design- och arkitekturutbildningar för en gemensam examensutställning. I år samarbetar vi med Malmö Live, som i tio dagar låter studenterna ta plats i sina fina lokaler.

I utställningen visas kandidat- och masterprojekt från följande utbildningar:
Arkitektskolan, Lunds universitet
Industridesignskolan, Lunds Universitet
Arkitektur, visualisering och kommunikation, Malmö högskola
Grafisk design, Malmö högskola
Produktdesign, Malmö högskola
Visuell kommunikation, Malmö högskola

ÖPPETTIDER
26.05.16 – 04.06.16 kl 10-18
05.06.16 kl 10-14

Välkomna till Form/Design Center@Malmö Live
Dag Hammarskjölds torg 4

Arkitektskolan vid Lunds universitet representeras med följande examensarbeten, vi tackar dem alla för det engagemang och den praktiska uppbackning vi fick för projektet. Vårt vernissage var som vanligt alldeles för välbesökt och man fick helt enkelt komma tillbaka för att se hela utställningen. Sista utställningsdagen är söndagen den 4 juni kl. 14:00. //Helene Sveningsson (utställningskoordinator för Arkitektskolan) 

Djuren i arkitekturen 

I vårt examensarbete vill vi undersöka hur vi med arkitekturens hjälp kan skapa platser som gör det möjligt för människor och djur att samexistera i en urban kontext. Vi är intresserade av vad de domesticerade djurens närvaro kan betyda för människor som bor i staden, samt hur djur historiskt har påverkat arkitektur och städer. Genom att presentera en vision för ett vardagligt möte mellan djur och människor i Malmö vill vi väcka tankar om vad staden kan vara.

Beatrice Eckord och Lukas Malm, Arkitektskolan, Lunds Universitet

 

Land Sharing Architecture

- If integrating biodiversity is our top priority for our future cities what then would an urban building look like?

The human population is growing and with it our footprint. If we are to keep our global biodiversity we will have to find ways of housing it within the body of our society. By integrating nature on nature’s terms, making the wear and tear be the points in the city where nature and culture are defined as separate but also where they come together. This building reaches for a level of sustainability never before achieved to spur the debate on how to design our future cities in a sustainable way.

Wiktor Bergh, Arkitektskolan, Lunds Universitet

 

Förhöjda havsnivåer

Malmö Stad räknar med att havsnivån vid extrema flöden år 2100 kan nå +3 m. över medelvattennivån och man har därför satt detta som den gräns ovanför vilken man idag får bygga i staden. Större delen av Nyhamnens kajområde ligger på omkring +2 m. Arbetet syftar till att ge en ökad förståelse för hur höjda havsnivåer kan hanteras vid utveckling och planering av urbana miljöer. Kan man designa och planera med vatten som ett positivt närvarande element och betrakta det som en möjlighet och kvalitet?

Johan Talje, Arkitektskolan, Lunds Universitet

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

Sidansvarig: