lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Arkitektskolan och Lunds kommun i lyckat samarbete! Workshop på Brunnshög 23-25 maj 2018

 

Foto: Martin Svansjö 

Studenterna i årskurs 1 och två vid Arkitektprogrammet blev inbjudna av Lunds kommun att medverka i Workshop vid Brunnshög. 

Den 7 juni öppnade Stadshallen LAB (Lund) utställningen där man visade ett par exempel från arbetet på Brunnshög med temat SIT-ON-IT – SIT-ON-SITE. Utställningen pågick till den 27 juni och var öppen för allmänheten. 

Merparten av studenternas sittmöbler/skulpturer finns fortfarande att beskåda i södra Brunnshög. 

Var? Gryningsparken i södra Brunnshög:goo.gl/maps/XqfsaYGV9b32

Med buss 20, 166 eller 169 tar ni er snabbt från centrum till Brunnshög. 

Artikel Sydsvenska Dagbladet 25 maj 2018

Artikel Skånska Dagbladet 25 maj 2018 

För mer information om projektet går det utmärkt att kontakta informatör Helene Sveningsson. 

Helene.Sveningsson@abm.lth.se eller på telefon 046-222 72 82. 

  

 

 

 

 Arkitektskolan vill tacka de sponsorer som hjälpt oss att genomföra projektet: 

 

     

 

 

Text från Pressmeddelande Lunds kommun den 18 maj - se länk

Så snart Lundagård rest sig ur askan börjar ett annorlunda karnevalsäventyr – en skrotskulpturworkshop i Brunnshög. Den 23-25 maj samlas över 100 arkitektstudenter i södra Brunnshög för att bygga skulpturer av rivningsmaterial från den nyss avhållna Lundakarnevalen.

Temat för workshopen SIT-ON-IT – SIT-ON-SITE är ”Sittande” och syftet är att belysa materialets värde och visa på möjligheter till återbruk – hur rivningsmaterial genom kreativt arbete kan bli något mer, skapa nytt värde och nya upplevelser. Det blir också ett viktigt tillfälle till fördjupad samverkan mellan kommunen och universitetet och ger studenterna en plats att förankra sitt arbete.

Efter workshopen finns skulpturerna med i Arkitektskolans vårutställning i A-huset på LTH (vernissage 25 maj kl 18.00) och de experimentella sittmöblerna kommer sedan att placeras i parken i södra Brunnshög, där de kommer att finnas att beskåda och använda hela sommaren.

Workshopen genomförs i samarbete mellan Lunds kommun, Arkitektskolan vid Lunds universitet, Lundakarnevalen och Lunds Renhållningsverk.

 

 

 

 

 

Sidansvarig: