lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Institutionsledning

 

Prefekt Catharina Sternudd 

Catharina Sternudd@arkitektur.lth.se 

Institutionen leds av prefekt och institutionsstyrelse för vilken prefekten är ordförande.

Institutionsstyrelsen utgörs av fem representanter från lärare- och forskarkår, en representant från teknisk/administrativ personal och två representanter från studenterna (grundutbildning och forskarutbildning). 

Institutionsstyrelsen arbetar med strategiska frågor för undervisning och forskning. 

Löpande under verksamhetsåret träffas också en gemensam ledningsgrupp för program och institution. 

 

Biträdande och ställföreträdande prefekt Johnny Åstrand 

Johnny.Astrand@hdm.lth.se 

 

Administrativ chef (för institutionens kansli)  Katarina Lans 

Katarina.Lans@abm.lth.se 

Ansvarar för institutionens budgetarbete och redovisning. 

Sidansvarig: