lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Om oss

Institutionen för arkitektur och byggd miljö ansvarar för bemanningen av de kurser som erbjuds på Arkitektskolan vid Lunds universitet. Vi är också ansvariga för kurser vid andra utbildningar i Lund och Helsingborg. 

I samråd med utbildningsprogrammen ser vi över kursutbudet, tar fram kursplaner, formulerar innehåll och bemannar kurserna med undervisande personal. Institutionen ansvarar också för verksamhetens lokaler och stödverksamhet såsom vaktmästeri och kansli. 

Stor vikt läggs vid utvecklingsarbete, forskarutbildning och forskning vid institutionen. Samverkan med omgivande samhälle är en annan stor uppgift. 

Institutionen leds av prefekt och institutionsstyrelse för vilken prefekten är ordförande.

Institutionsstyrelsen består av representanter från lärare- och forskarkår, representant från teknisk/administrativ personal och representanter från studenterna (grundutbildning och forskarutbildning). 

Institutionsstyrelsen arbetar med strategiska frågor för undervisning och forskning.

 

Institutionsledning: 

Prefekt Catharina Sternudd 

Catharina Sternudd@arkitektur.lth.se 

 

Biträdande och ställföreträdande prefekt Mattias Kärrholm 

Mattias.Karrholm@arkitektur.lth.se

 

Biträdande prefekt Ricardo Bernardo

Ricardo.Bernardo@ebd.lth.se

 

Administrativ chef Katarina Lans 

Katarina.Lans@abm.lth.se 

Ansvarar för institutionens budgetarbete och redovisning, samt är chef över kansliet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidansvarig:

KONTAKTINFORMATION

Prefekt 
Catharina Sternudd
046-222 15 35 
Catharina.Sternuddl@arkitektur.lth.se 

Ställföreträdande prefekt 
Mattias Kärrholm
046-222 73 23 
Mattias.Karrholm@arkitektur.lth.se 

Administrativ chef för institutionens kansli 
Katarina Lans
046-222 92 52 
Katarina.Lans@abm.lth.se 

Studierektor för grundutbildning 
Mats Hultman
046-222 01 18 
Mats.Hultman@arkitektur.lth.se 

Studierektor för forskarutbildning 
Gunnar Sandin
046-222 33 45 
Gunnar.Sandin@arkitektur.lth.se 

Kommunikatör
Anders Örtegren
046-222 72 82
anders.ortegren@abm.lth.se