lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Om oss

Institutionen består av fyra avdelningar, för mer information följ respektive länk.  

Avdelningen för Arkitektur 

Avdelningen för Bebyggelsevård

Avdelningen för Energi- och byggnadsdesign

Avdelningen för Boende och bostadsutveckling (HDM)

Forskarutbildning och forskning bedrivs inom respektive avdelning.

Forskargrupperna AU och Miljöpsykologi tillhör organisatoriskt avdelningen för Arkitektur. 

Institutionen för arkitektur och byggd miljö ansvarar för merparten av de kurser som erbjuds vid Arkitektskolan vid Lunds universitet; 

Arkitektutbildningen 

Masterutbildning i arkitektur 

Masterutbildning i arkitektur med fördjupning i hållbar stadsgestaltning

Masterutbildning i energi och miljöeffektiva byggnader 

Masterutbildning i design (industridesign) 

Konstnärlig kandidatutbildning i industridesign 

Högskoleingenjör i byggteknik med arkitektur

Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad 

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik/teknisk design 

Civilingenjörsutbildning i lantmäteri 

Fristående kurser 

 

 

 

 

 

Sidansvarig:

KONTAKTINFORMATION

Prefekt 

Catharina Sternudd

046-222 15 35 

Catharina.Sternuddl@arkitektur.lth.se 

Ställföreträdande prefekt 

Johnny Åstrand

046-222 92 44 

Johnny.Astrand@hdm.lth.se 

Administrativ chef för institutionens kansli  

Katarina Lans 

046-222 92 52 

Katarina.Lans@abm.lth.se 

Studierektor för grundutbildning 

Mats Hultman 

046-222 01 18 

Mats.Hultman@arkitektur.lth.se 

Studierektor för forskarutbildning 

Gunnar Sandin 

046- 222 33 45 

Gunnar.Sandin@arkitektur.lth.se