lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Institutionsledning

Prefekt Catharina Sternudd

Catharina.Sternudd@arkitektur.lth.se 

046 - 222 15 35 

Institutionen leds av prefekt och institutionsstyrelse för vilken prefekten är ordförande.

Institutionsstyrelsen utgörs av fem representanter från lärar- och forskarkår, en representant från teknisk/administrativ personal och två representanter från studenterna (grundutbildning och forskarutbildning). 

Institutionsstyrelsen arbetar med strategiska frågor för undervisning och forskning. 

Löpande under verksamhetsåret träffas också en gemensam ledningsgrupp för program och institution. 

Biträdande och ställföreträdande prefekt Johnny Åstrand 

Johnny.Astrand@hdm.lth.se

046 - 222 92 44 

Administrativ chef för institutionens kansli Katarina Lans 

Katarina.Lans@abm.lth.se 

046 - 222 92 52 

Personalansvar för kansli, övergripande ekonomi 

Sidansvarig: