lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kontakt

Vid institutionen finns lärare, timarvoderade lärare, personal, forskare och doktorander anställda. Kontaktinformation för medarbetare hittar du i LUCAT, universitetets centrala personalkatalog. 

Den administrativa servicen sköts av kansliet för arkitektur och byggd miljö som stödjer samtliga avdelningar vid institutionen. 

Om du är osäker på vem du ska ställa din fråga till - går det bra att skicka till institutionens info adress, den läses vardagar på för- och eftermiddag: info@abm.lth.se 

 

 

 

 

 

 

 

Sidansvarig:

KONTAKTINFORMATION

Prefekt vid institutionen 

Catharina Sternudd

046-222 15 35 

Catharina.Sternudd@arkitektur.lth.se

 

Ställföreträdande prefekt vid institutionen 

Johnny Åstrand 

046-222 92 44 

Johnny.Astrand@hdm.lth.se 

 

Administrativ chef för institutionens kansli 

Katarina Lans 

046-222 92 52

Katarina.Lans@abm.lth.se 

 

Studierektor för grundutbildning

Mats Hultman

046-222 01 18

Mats.Hultman@arkitektur.lth.se

 

Studierektor för forskarutbildning

Gunnar Sandin

046-222 33 45

Gunnar.Sandin@arkitektur.lth.se 

 

Institutionens info-adress

info@abm.lth.se