lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kontakt

Vid institutionen finns lärare, timarvoderade lärare, personal, forskare och doktorander anställda. Kontaktinformation för medarbetare hittar du i LUCAT, universitetets centrala katalog. 

Den administrativa servicen sköts av kansliet för arkitektur och byggd miljö som stödjer samtliga avdelningar vid institutionen. 

Om du är osäker på vem du ska ställa din fråga till – går det bra att skicka till institutionens allmänna mejladress, den läser vi vardagar (för- och eftermiddag): info@abm.lth.se 

 

 

 

 

 

 

 

Sidansvarig:

KONTAKTINFORMATION

Prefekt vid institutionen 

Catharina Sternudd
046-222 15 35 
Catharina.Sternudd@arkitektur.lth.se

 

Biträdande / ställföreträdande prefekt 

Mattias Kärrholm
046-222 73 23 
Mattias.Karrholm@arkitektur.lth.se 

 

Biträdande prefekt

Ricardo Bernardo
046-222 76 06
Ricardo.Bernardo@ebd.lth.se

 

Administrativ chef / chef för institutionens kansli 

Katarina Lans
046-222 92 52
Katarina.Lans@abm.lth.se 

 

Studierektor för grundutbildning

Mats Hultman
046-222 01 18
Mats.Hultman@arkitektur.lth.se

 

Studierektor för forskarutbildning

Gunnar Sandin
046-222 33 45
Gunnar.Sandin@arkitektur.lth.se 

 

Kommunikationsansvarig

Anders Örtegren
046-222 72 82
Anders.Ortegren@abm.lth.se

 

Institutionens gemensamma mejladress

info@abm.lth.se