lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kontakt

Vid institutionen finns lärare, timarvoderade lärare, personal, forskare och doktorander anställda. Kontaktinformation för medarbetare hittar man i LUCAT, universitetets centrala personalkatalog. 

Den administrativa servicen sköts av kansliet för arkitektur och byggd miljö som stödjer samtliga avdelningar vid institutionen. 

 

 

 

 

Sidansvarig:

KONTAKTINFORMATION

Prefekt vid institutionen 

Catharina Sternudd

046 - 222 15 35 

Catharina.Sternudd@arkitektur.lth.se

Ställföreträdande prefekt vid institutionen 

Johnny Åstrand 

046-222 92 44 

Johnny.Astrand@hdm.lth.se 

Administrativ chef för institutionens kansli 

Katarina Lans 

046-222 92 52

Katarina.Lans@abm.lth.se 

Studierektor för grundutbildning

Mats Hultman

046-222 01 18

Mats.Hultman@arkitektur.lth.se

Studierektor för forskarutbildning

Gunnar Sandin

046-222 33 45

Gunnar.Sandin@arkitektur.lth.se