lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kompletteringsdatum 2020/VT 2021 för A-program

Beslut om tider för kompletteringsinlämningar. Tanken med dessa perioder är att de ska vara en hjälp både för studenter och lärare.

Mats Hultman den 13 maj 2020

Universitetslektor, studierektor vid institutionen för arkitektur och byggd miljö

 

 

Sidansvarig: