lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Info från studierektor: beslutade kompletteringsdatum HT 2019/VT 2020 för A-program

Beslut om tider för kompletteringsinlämningar. Tanken med dessa perioder är att de ska vara en hjälp både för studenter och lärare.

Mats Hultman den 4 december 2018 

Universitetslektor, studierektor Institutionen för arkitektur och byggd miljö

 

 

Sidansvarig: