lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Frivillig arbetsplatsförlagd utbildning, erbjudande om praktikplatser

Frivillig arbetsplatsförlagd utbildning (30 hp) AAHF40

På arkitektutbildningen är det möjligt att efter tredje året genomföra en termins yrkespraktik. Kursen heter Frivillig arbetsplatsförlagd utbildning, AAHF40, och är på 30 hp, uppdelat på delproven praktik 24 hp och uppsatsdel 6 hp. 

Kursen kan för studenter inskrivna före ht 2007 göras som en förlängning av utbildningen från 270 hp till 300 hp och kan således inte ersätta någon av de ordinarie terminerna. Du måste vara behörig för uppflyttning till åk 4 (180 hp). 

För studenter inskrivna efter ht 2007 är kursen valfri och genomförs efter tredje året men före examensarbetets påbörjande. Praktikdelen kan göras som avlönat arbete eller finansierat av stipendier eller studiemedel. 

Kursen kan påbörjas när som helst under året. Den väljs inte i Studentportalen, utan efter det att du har skaffat en praktikplats och att avtal samt tidplan har undertecknats och inlämnats, anmäls och registreras du på kursen av kurssekreteraren. Du ska vara terminsregistrerad. Kursen kan inte tillgodoräknas i efterhand.

Praktikdelen ska omfatta minst 16 veckors arbete på en arbetsplats i Sverige eller utomlands (kan också göras på flera arbetsplatser). Det kan vara arkitektkontor, plankontor eller byggarbetsplats. Du ska ha en handledare på arbetsplatsen. För att examineras i kursen måste man också presentera en skriftlig, reflekterande uppsats vid ett seminarium som anordnas av samordnaren för kursen. Vid seminariet ska, förutom de studenter som är kallade, också examinatorn delta. 

Praktisera utomlands
Lunds universitet, internationellt

Uppsatsen (seminarierapporten) ska omfatta minst 15 sidor och vara reflekterande över aspekter som hur arbetsplatsen fungerar och vad studenterna har gjort, kunskapsmässig förberedelsenivå, uppfattade skillnader mellan utbildning och profession, förväntningar på praktiken, handledning, samverkan med medarbetare, beställare och omgivande samhälle, utrymme för att kämpa för god arkitektur, datorvana, övriga kunskaper m.m. På seminariet behandlas också skillnader mellan utbildning och profession. Nedan finner du en nedladdningsbar sammanställning över vad som bör vara med i uppsatsen.

Kontakta gärna samordnare och examinator för kursen, universitetslektor Tomas Tägil, tomas.tagil@arkitektur.lth.se, 046 - 222 73 31 för mer information.

Planerade dagar för seminarier i praktikkursen 2018

Torsdag 7 juni kl 13.15-16 med eventuellt dubblerat tillfälle tisdag 12 juni kl 13.15-16

Tisdag 28 augusti kl 13.15-16 med eventuellt dubblerat tillfälle fredag 31 augusti kl 13.15-16

Fredag 18 januari kl 13.15-16 med eventuellt dubblerade tillfällen onsdag 23 jan och onsdag 30 januari kl 13.15-16

Onsdag 5 juni 2019 kl 13.15-16 med ev. dubblerat tillfälle måndag 10 juni 2019 kl 13.15-16

 

Dubblerade tillfällen blir det vid mer än ca 10 anmälda

Förfrågan om att delta i seminarier skickas ut senast en månad i förväg. Man kan då svara ja eller ange om man vill skjuta på seminariet

 

Tomas Tägil, examinator

 

Anvisningar, avtal och övrig information

Instruktioner för anmälan och genomförande 

Avtal och Projektplan svenska

Contract and Project plan engelska 

Instruktioner om uppsatsen 

Lista över tidigare praktikplatser

 

Sidansvarig: