lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Presentation 25-27 September 2017

Poster 25 september

Poster 26 september 

Poster 27 september 

 

PRESENTATIONER 25, 26 & 27 september Program/Schedule 170920

Plats: A-huset, Sölvegatan 24, Lund

Lokal: Fullskalelabbet om ej annat anges 

Måndag 25 september

Examinatorer: Mattias Kärrholm, Christer Malmström, Lars-Henrik Ståhl, Tomas Tägil

Handledare: Ingegärd Johansson, Paulina Prieto de la Fuente, Tomas Tägil, Erik Wikerstål

Kritiker: Lars Blasberg, Thomas Hellquist, Gunilla Kronvall, Christer Malmström, Daniel Wasden

  

09:00 Miranda Westfelt (MK/PPdlF) GK + CM black box

 

 

10:30 Sigita Pociüte (LHS/DA) GK + CM MARK eng black box

  

12:30 Lotti Hedlund och Emma Vannerus Hindmarsh (CM/TT) LB + TH black box

14:30 Martin Jakubowski (TT/IJ, EW) LB + CM

16:00 David Koolmeister (TT/IJ) DW + CM

 

Tisdag 26 september

Examinatorer: Christer Malmström, Lars-Henrik Ståhl, Tomas Tägil, Johnny Åstrand

Handledare: Marit Lindberg, Louise Lövenstierne, Jesus Mateo, Maria Rasmussen

Kritiker: Charlotte von Brömssen, Peter Dacke, Mattias Kärrholm, Christer Larsson, Emma Nilsson, Tomas Tägil

09:00 Johan Bång (TT/JM) CL + EN

10:30 Carl Elgenstierna och Carin Thorstensson (JÅ/LL) CL + MK

13:00 Mikaela Fredriksson (LHS/ML) PD + TH black box

14:30 Emma Ingvarsson (CM/MR) CvB + TT

 

Onsdag 27 september

Examinatorer: Marie-Claude Dubois, Christer Malmström, Johnny Åstrand

Handledare: Jouri Kanters, Laura Liuke, Bernt Nilsson, Maria Rasmussen

Kritiker: David Andréen, Gunilla Kronvall, Mattias Kärrholm, Christer Malmström

09:00 Kyle Mahoney (CM/BN) DA + MK MARK eng

10:30 Zuzanna Sak (JÅ/LL) GK + CM MARK eng

13:00 Evelina Andersson (JÅ/MR) GK + CM MARK eng

UTGÅR! 14.30 Johan Andersson (MCD/JK) GK + CM eng (anmält förhinder idag 170918) 

Sidansvarig: