lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Presentation 11-13 februari 2019 AAHM01 (A-programmet )

Planerat är att följande examensarbeten presenteras dagarna 11-13 februari 2019. 

Tidschema hittar du här!

Poster 11 februari 

Poster 12 februari

Poster 13 februari Fullskalelabb

Poster 13 februari Black Box 

 

AXEL BAHRI

Nobelcenter Stockholm - utforskandet av ett alternativt förslag på Blasieholmen 

 

 

ISABELLE EASTERLING 

Hög tid för ceremoni – Ett examensarbete om en icke-religiös ceremoniplats i Göteborg

 

 

HANY ELHASSANY

[Play]station

 

 

 

 

SARA ROS ELLERTSDOTTIR  (MARK AAHM10)

D I A G N E S T

 

 

SIMON FAST 

The Pier - A makerspace / public living room in Nyhamnen, Malmö

 

 

ELIAS FRIBERG 

En ny urbanitet utanför murarna

 

 

MAX GERMUNDSSON 

STUDIER SEP18-FEB19

 

 

MAGNUS GYLLENSTEN

”Efter Hälleviks Arboretum” 

 

 

JONNA IDSÄTER 

Fragments of Darklessness

TOMAS LAZAR 

Verket

 

 

JOSEFINE NILSSON 

Läkande miljöer - arkitekturens påverkan på psykisk hälsa

 

 

BEATRICE PLATHNER 

Komponerandets mysterier - en studie av fasader och hur de upplevs av respektive lekmän och arkitekter

 

 

CLARA SANDELL

Cap-du-Menton

 

 

KARLS SCHILLER 

Batteria Capo d’Orso - Ett examensarbete om rum för konst i historisk miljö.

 

 

ZANDRA VALENCIA SKOGSFORS 

KONSTENS TERRITORIER

 

 

JOHAN STRANDLUND 

KUNSKAPSSILON

 

 

KARIN STRÖM

Pedagogiska rum

 

MOA SVENSSON

Fritidsknuten

 

 

HENRIK YANG 

Vertikal Sjukhus: Vården förändras

 

 

DANIEL ZAHEDPOUR

Caroli Kyrka – Experimentell Bevaring & Flexibel Användning

 

 

 

Sidansvarig: