lu.se

Denna sida på svenska This page in English

AAHM01 A-programmet presenterat 8-9 februari 2016

Examensarbeten som presenterades 8-9 februari.

Schema för presentationerna. 

Poster med översikt uppdaterad 160128. 

Karin Andersson 

BoHamnen 

 

Wiktor Bergh 

Land sharing architecture 

 

Alexander Carlén  

Pir - Ett Marinbiologiskt center 

 

Johan Demling 

Utformning av en ny högskolebyggnad för Handelshögskolan i Göteborg 

 

Elin Johansson

Staden på taket 

 

Jenny Nygren  

Children in the city - designing for a sustainable preschool within an urban fabric 

 

Philip & Jakob Sjöberg

Nya "Gamla Viken" - förtätning i en by med stark identitet 

Sidansvarig: