lu.se

Denna sida på svenska This page in English

AAHM01 A-programmet presenterat 23 mars 2016

Nedan kortare presentationer av de examensarbeten som skall presenteras den 23 mars. Schema finner du här. 

Poster

 

Lina Byberg 

Persborg stationsområde som kopplande stadsrum - en undersökning av ett offentligt rums territorialitet

 

  

Anahita Nahoomi 

Trollhättan bath and spa

An alternative vision for part of Malmö´s industrial area, Trollhättan

 

 

Johan Talje 

Förhöjda havsnivåer - Att se vattnet som en arkitektonisk tillgång 

 

 

Sandra Vestlund 

Rädda Folkparken 

 

 

 

 

Sidansvarig: