lu.se

Denna sida på svenska This page in English

AAHM01 A-programmet Presentationer 23, 26-28 september och 14 oktober

PRESENTATION DEN 14 OKTOBER

Schema

 

Kristina Jermer 

Fair city Bogotá 

Malin Nylander och José Antonio Paredes  

Halmhus No. 1

 

Schema för presentationsdagarna i september. 

Kristina Finné och Sara Hansson 

I Zonen - framtida lärandemiljöer för yngre tonåringar i en urban kontext

 

Joachim Frisk 

The Hotel Concept

  

Fanny Jiseborn och Lovisa Roegind 

Sveriges Formhus

 


Emma Larsson

Rastplatser- och det som sker där

 

Hanna Larsson

Om duvslag och demokrati - att sätta värde på det som

redan finns på plats 

 

Sara Litwin

G som I gemenskap 

 

Catrin Malmgren

"I minnet är det två olika platser"

- om samspelet mellan arkitektur och minne

 

Disa Reuterswärd 

The Sublime 

 

Kristina Roupé

Havets gröna guld - kelpodlingsstation på västkusten

 

Kristina Ullberg 

Återbruk, skog och minka 

 

Tomas Zelenka 

Betong - Ett hållbart material för arkitektoniska arv 

 

Elaine Åhslund

Urban Wine Centre Malmö 

 

 


 

 

 

Sidansvarig: