lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbete

Vid institutionen för arkitektur och byggd miljö erbjuds examensarbete vid följande program: 

 

AAHM01: Examensarbete i arkitektur (A) 

Den 5-åriga arkitektutbildningen vid LTH avslutas med ett examensarbete. Länk till kursplan på svenska.  

 

AAHM10: Mastersexamensarbete i arkitektur (MARK)

Examensarbete i det tvååriga masterprogrammet TAMAR som främst riktar sig till internationella studenter, men också för svenska studenter. Länk till kursplan på svenska  

 

ASBM01: Masterexamensarbete i hållbar stadsgestaltning (MSUD) 

Examensarbete i det tvååriga masterprogrammet TASUD som främst riktar sig till internationella studenter, men också för svenska studenter. Länk till kursplan på svenska.  

 

ASBM05: Examensarbete i stadsbyggnad (L, V)

Examensarbete möjligt för programstudenter från Lantmäteri och Väg- och vatten, i årskurs 5. Länk till kursplan på svenska.  

 

AEBM01: Mastersexamensarbete i energi- och miljöeffektiva byggnader (MEMB) 

Examensarbete i det tvååriga masterprogrammet MEMB som främst riktar sig till internationella studenter, men också för svenska studenter. Länk till kursplan på svenska. 

 

AEBM05: Examensarbete i energi- och byggnadsdesign (E, V, W) 

Examensarbete möjligt för programstudenter från E, V och W, i årskurs 5. Länk till kursplan på svenska.  

 

ABAL01: Examensarbete (IBYA) 

Examensarbete i det treåriga programmet Byggteknik med arkitektur. Länk till kursplan på svenska.  

 

 

 

Sidansvarig: