lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbete Presentationer Degree Project - Presentations

Presentationsdagar inplanerade 2017-2018 

A-programmet

2017

7-9 juni, 25-27 september, 27-29 november

2018

5-7 februari och maj (exakta datum kommer) 

MARK

2017 31 maj-2 juni 

SUDes

2017 18-19 maj, 20-21 september 

 

Kurskoder för examensarbeten vid institutionen för arkitektur och byggd miljö är följande: 

AAHM01 Examensarbete A-programmet 

Allmän information om rutinerna för anmälan m m finns på studentsidan

AAHM10 Degree project in architecture (MARK)

ASBM01 Degree project (SUSTAINABLE URBAN DESIGN SUDes) 

AEBM01, AEB820 and ABA615 (ENERGY-EFFICIENT AND ENVIRONMENTAL BUILDING DESIGN)

 

 

 

 

Sidansvarig:

Examinatorer (uppdaterad 151006) för examensarbete i arkitekturprogrammenvid institutionen för arkitektur och byggd miljö (AAHM01, AAHM10 och ASBM01). 

Uppdaterad version 160229 av examinatorer för  examensarbeten AEBM01, AEB820 och ABA615. 

LUP (LUND UNIVERSITY PUBLICATIONS)

När du är klar med ditt examensarbete - då skall du publicera ditt examensarbete eller din uppsats i LUP. Vårt bibliotek kan hjälpa till vid behov.