lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbete Degree Project

Presentationsdagar inplanerade 2018 

A-programmet

2018

5-7 februari,  21-24 maj och 24-26 september. 

MARK

5-7 februari,  21-24 maj och 24-26 september. 

SUDes

17-18 maj, 18-19 september 

 

 

Kurskoder för examensarbeten vid institutionen för arkitektur och byggd miljö är följande: 

AAHM01 Examensarbete A-programmet 

Allmän information om rutinerna för anmälan m m finns på studentsidan

AAHM10 Degree project in architecture (MARK)

ASBM01 Degree project (SUSTAINABLE URBAN DESIGN SUDes) 

AEBM01, AEB820 and ABA615 (ENERGY-EFFICIENT AND ENVIRONMENTAL BUILDING DESIGN)

 

 

 

 

Sidansvarig:

Examinatorer (uppdaterad 171221) för examensarbete i arkitekturprogrammenvid institutionen för arkitektur och byggd miljö (AAHM01, AAHM10 och ASBM01). 

Uppdaterad version 160229 av examinatorer för  examensarbeten AEBM01, AEB820 och ABA615. 

LUP (LUND UNIVERSITY PUBLICATIONS)

När du är klar med ditt examensarbete - då skall du publicera ditt examensarbete eller din uppsats i LUP. Vårt bibliotek kan hjälpa till vid behov.