lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Beslutade kompletteringsdatum 2018 och VT 2019 för A-program

Beslut om tider för kompletteringsinlämningar. Tanken med dessa perioder är att de ska vara en hjälp både för studenter och lärare.

Mats Hultman den 1 februari 2018 

Universitetslektor, studierektor Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Sidansvarig: