lu.se

Denna sida på svenska This page in English

AAHF40 – Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning

 

 

På arkitektutbildningen är det möjligt att efter tredje året genomföra yrkespraktik under en termin. Kursen heter AAHF40 - Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning och är på 30 hp, uppdelat på delproven praktik 24 hp och uppsatsdel 6 hp.

Kursen är valfri och genomförs efter tredje året, men före examensarbetets påbörjande. Praktikdelen kan göras som avlönat arbete eller finansierad av stipendier eller studiemedel.

Kursen har förkunskapskrav. Minst 173 hp från programmets obligatoriska och alternativobligatoriska kurser ska vara godkända.

Kursen kan påbörjas när som helst under året. För kursregistrering krävs ett undertecknat avtal mellan institutionen för arkitektur och byggd miljö (kursansvarig lärare), den valda arbetsplatsen (handledare eller chef) och studenten. Detta förfarande ersätter val i den så kallade Studentportalen. Kursen kan inte tillgodoräknas i efterhand. Följ länken nedan för fler anvisningar.

Praktikdelen ska omfatta minst 16 veckors relevant arbete på en arbetsplats i Sverige eller utomlands (den kan också göras på flera arbetsplatser). Det kan vara eexempelvis arkitektkontor, plankontor eller byggarbetsplats. Studenten ska ha en handledare på arbetsplatsen. För att examineras i kursen ska studenten också presentera en skriftlig, reflekterande uppsats vid ett seminarium som anordnas av kursansvarig lärare.

Uppsatsen (seminarierapporten) ska omfatta 15–20 sidor och i den ska studenten reflektera över hur arbetsplatsen fungerar och vad studenten har gjort, kunskapsmässig förberedelsenivå, uppfattade skillnader mellan utbildning och profession, förväntningar på praktiken, handledning, samverkan med medarbetare, beställare och omgivande samhälle, utrymme för att verka för god arkitektur, datorvana, övriga kunskaper m.m. På seminariet behandlas också skillnader mellan utbildning och profession. Följ länken nedan för särskilda instruktioner för uppsatsen.

Kontakta gärna kursansvarig lärare universitetslektor Tomas Tägil om du har särskilda frågor.

Tomas.Tagil@arkitektur.lth.se 

Länk till kursplanen

Anvisningar, avtal och övrig information går att ladda ner från länkarna längst ned på sidan. 

 

Kommande tillfällen för seminarier:

Fredag 17 januari 2020 kl. 13.15–16 med trolig dubblering den 22 januari/28 januari 2020 

Tisdag 9 juni 2020 kl. 13.15–16 med eventuell dubblering den 12 juni 2020 

 

Anvisningar, avtal, projektplan och instruktioner för uppsatsen 

Anvisningar för anmälan och genomförande 

Avtal och Projektplan svenska (uppdaterad 191118)

Contract and Project plan engelska (uppdaterad 191118)

Instruktioner om uppsatsen  

 

Sidansvarig: