lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Grundutbildning

Institutionen erbjuder merparten av kurserna vid det femåriga arkitektprogrammet, där de sista två åren avslutas med fördjupningsstudier på avancerad nivå. Kurser ges också för de internationella masterutbildningarna i Arkitektur, Hållbar stadsgestaltning och Energi- och miljöeffektiva byggnader. 

I mindre omfattning ger institutionen kurser för civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad och lantmäteri, kandidat- och masterutbildning i industridesign. 

Vid institutionen för arkitektur och byggd miljö erbjuds möjlighet att göra examensarbete för den femåriga arkitektutbildningen och de tvååriga masterutbildningarna i Arkitektur, Hållbar stadsgestaltning och Energi- och miljöeffektiva byggnader. Examensarbete i stadsbyggnad, energi- och byggnadsdesign samt byggteknik med arkitektur är också möjliga. 

Sidansvarig:

KONTAKTINFORMATION

Studierektor för grundutbildning

Mats Hultman

Mats.Hultman@arkitektur.lth.se 

046-222 01 18

Utbildningsadministratör vid institutionen för arkitektur och byggd miljö 

Filip Lidegran 

Filip.Lidegran@abm.lth.se 

046-222 76 10 

ARKITEKTSKOLAN

Skolchef, programledare 

Tomas Tägil 

046-222 73 31

Biträdande programledare 

Emma Nilsson   

046-222 73 36

Programplanerare

Åsa Nilsson

046-222 09 01

Studievägledare 

Camilla Fagerström-Grubb 

046-222 30 90 

MASTERUTBILDNINGAR

Masterutbildningar: 

Arkitektur, Energi- och miljöeffektiva byggnader och Hållbar stadsgestaltning, 

Internationell koordinator

Lykke Jacobson

046-222 72 01