lu.se

Denna sida på svenska This page in English

AU - Arkitektur och urbanism

Inom forskningsgruppen studeras arkitektur- och stadsutveckling i ett samhälleligt och kulturellt perspektiv. Forskningen tar upp rumsliga, materiella och visuella aspekter av byggd miljö och inbegriper kulturella, designmässiga och konstnärliga synsätt på byggnader, stadsdelar och urbana landskap. Studier görs bland annat  av offentligt liv, urbana praktiker, rum för rituella kulturyttringar, planeringspraktiker, territoriell kontroll, estetiska faktorer, utopier och byggnadstyper.

Forskargruppen tillhör organisatoriskt avdelningen för arkitektur, och därmed institutionen för arkitektur och byggd miljö vid LTH, Lunds universitet.

I gruppen ingår följande forskare: 

Mattias Kärrholm 

Anna Petersson 

Gunnar Sandin 

Catharina Sternudd 

 

 

 

 

 

 

Sidansvarig:

KONTAKTINFORMATION

Mattias Kärrholm

046-222 73 23

Mattias.Karrholm@arkitektur.lth.se

 

Anna Petersson

046-222 85 75 

Anna.Petersson@arkitektur.lth.se 

 

Gunnar Sandin

046-222 33 45

Gunnar.Sandin@arkitektur.lth.se

 

Catharina Sternudd 

046-222 15 35 

Catharina.Sternudd@arkitektur.lth.se 

 

Helene Sveningsson, informatör

046-222 72 82 

Helene.Sveningsson@abm.lth.se