lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Arkitektur

This research area covers architectural and urban development in a societal and cultural context, including spatial, material and visual aspects of built environment.

Recent examples of research interest are public life, urban practices, cultural and ritual space, city planning practices, territorial control, applied aesthetics, utopia aspects, and building typologies.

A variety of methods are used, such as participant observation, interviews, discourse analysis, critical reflection, practice-based and artistic approaches.

Inom forskningsområdet arkitektur studeras arkitektur- och stadsutveckling i ett samhälleligt och kulturellt perspektiv. Forskningen tar upp rumsliga, materiella och visuella aspekter av byggd miljö - och inbegriper kulturella, designmässiga och konstnärliga synsätt på byggnader, stadsdelar och urbana landskap.

Studier görs bland annat av offentligt liv, urbana praktiker, rum för rituella kulturyttringar, planeringspraktiker, territoriell kontroll, estetiska faktorer, utopier och byggnadstyper.

Sidansvarig: