lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Arkitektur

Här presenteras enskilda forskare och deras projekt och publikationer.

Inom forskningsområdet arkitektur studeras arkitektur- och stadsutveckling i ett samhälleligt och kulturellt perspektiv. Forskningen tar upp rumsliga, materiella och visuella aspekter av byggd miljö - och inbegriper kulturella, designmässiga och konstnärliga synsätt på byggnader, stadsdelar och urbana landskap.

Studier görs bland annat av offentligt liv, urbana praktiker, rum för rituella kulturyttringar, planeringspraktiker, territoriell kontroll, estetiska faktorer, utopier och byggnadstyper.

Sidansvarig: