lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Forskarutbildningsämne

Allmänna studieplaner vid LTH

För varje forskarutbildningsämne ska det finnas en allmän studieplan. Studieplanen innehåller en kortfattad beskrivning av ämnet och mål som gäller för ämnet utöver de mål som anges i högskolelagen.

Allmänna studieplaner för forskarutbildningen finns på LTH:s webbplats. 

I den allmänna studieplanen är också fastställt:

  • särskild behörighet för forskarutbildningsämnet
  • urvalsmetoder vid fler sökande än antal utbildningsplatser
  • antal poäng som krävs för licentiatexamen avseende både godkända kurser och godkänd vetenskaplig uppsats
  • antal poäng som krävs i godkända kurser och godkänd avhandling för att kunna ta ut en doktorsexamen

 

Individuella studieplaner och utvecklingssamtal

En aktuell individuell studieplan ska finnas för var och en som antagits till utbildning på forskarnivå.

Studieplanen ska följas upp och uppdateras minst en gång per år.

Anvisningar för individuella studieplaner på LTH