lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Doktorander vid institutionen

Nedan listas institutionens doktorander. Många har sin profil upplagd på Forskningsportalen vid Lunds universitet, i dessa fall finns länk inlagd. 

 

FORSKARUTBILDNINGSÄMNET ARKITEKTUR 

  

Alrabadi, Sahar Salty Saad (länk till Forskningsportalen)

sahar.alrabadi.2533@student.lu.se 

 

Foroughanfar, Laleh (länk till Forskningsportalen

laleh.foroughanfar.7352@student.lu.se

 

Hennig, Katarina (länk till Forskningsportalen

katarina.henning@arkitektur.lth.se 

 

Hyltén-Cavallius, Sara (länk till Forskningsportalen

sara.hylten-cavallius.1213@student.lu.se

 

Wängelin, Eva (länk till Forskningsportalen

eva.wangelin@arkitektur.lth.se  

 

Szychalski, Pawel Lech  FORMLÄRA (länk till Forskningsportalen

pawel_lech.szychalski.1884@student.lu.se 

FORSKARUTBILDNINGSÄMNET BYGGANDE OCH ARKITEKTUR 

 

Bournas, Iason 

iason.bournas@ebd.lth.se

 

Chu, Tuan Anh (länk till Forskningsportalen

anh_chu.chu.1121@student.lu.se

 

Kildsgaard, Ivana 

ivana.kildsgaard@eb.lth.se 

 

Liuke, Laura 

laura.liuke.1363@student.lu.se 

 

Montano Antezana, Christhian Fabricio (länk till Forskningsportalen

fabricio.montano_antezana.146@student.lu.se 

 

Santos Rasmussen, Maria Isabel 

maria_i.santos_rasmussen.719@student.lu.se 

FORSKARUTBILDNINGSÄMNET MILJÖPSYKOLOGI 

 

Enger, Johanna (länk till Forskningsportalen

johanna.enger.649@student.lu.se

 

Maini Gerhardsson, Kiran (länk till Forskningsportalen

kiran.maini_gerhardsson.005@student.lu.se 

 

 

 

Sidansvarig: