lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Doktorander vid institutionen

Nedan listas institutionens doktorander. Många har sin profil upplagd på Forskningsportalen vid Lunds universitet, i dessa fall finns länk inlagd. 

 

FORSKARUTBILDNINGSÄMNET ARKITEKTUR 

  

Alrabadi, Sahar Salty Saad (länk till Forskningsportalen)

sahar.alrabadi.2533@student.lu.se 

 

Foroughanfar, Laleh (länk till Forskningsportalen

laleh.foroughanfar.7352@student.lu.se

 

Goidea, Ana (länk till Forskningsportalen)

ana.goidea@arkitektur.lth.se

 

Hallberg Skåtar, Fredrik

fredrik.hallberg_skatar.6637@student.lu.se

 

Hyltén-Cavallius, Sara (länk till Forskningsportalen

sara.hylten-cavallius.1213@student.lu.se

 

Mottaghi, Misagh (länk till Forskningsportalen)

misagh.mottaghi.7427@student.lu.se

 

Nylund, Thomas (länk till Forskningsportalen)

nils_thomas_bjornsson.nylund@arkitektur.lth.se

 

Wängelin, Eva (länk till Forskningsportalen

eva.wangelin@arkitektur.lth.se

 

Zalar, Alva (länk till Forskningsportalen)

alva.zalar.7620@student.lu.se

 

Szychalski, Pawel Lech  FORMLÄRA (länk till Forskningsportalen

pawel_lech.szychalski.1884@student.lu.se

FORSKARUTBILDNINGSÄMNET BYGGANDE OCH ARKITEKTUR 

FORSKARUTBILDNINGSÄMNET MILJÖPSYKOLOGI 

 

Enger, Johanna (länk till Forskningsportalen

johanna.enger.649@student.lu.se

 

Hennig, Katarina (länk till Forskningsportalen

katarina.henning@arkitektur.lth.se 

 

Maini Gerhardsson, Kiran (länk till Forskningsportalen

kiran.maini_gerhardsson.005@student.lu.se 

 

 

Sidansvarig: