lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Doktorander vid institutionen

Mathias Adamsson  

Forskarutbildningsämne: Miljöpsykologi 

Mathias.Adamsson@arkitektur.lth.se

Telefon 046-222 76 03

 

Muna Al-Ibrahim  

Forskarutbildningsämne: Arkitektur  

Muna.Al-Ibrahim@arkitektur.lth.se

 

Marwa Al Khalidi  

Forskarutbildningsämne: Arkitektur 

Marwa. Al_Khalidi@arkitektur.lth.se 

 

Sahar Al-Rabadi  

Forskarutbildningsämne: Arkitektur 

Sahar.Al-Rabadi@arkitektur.lth.se

 

Ivette Arroyo 

Forskarutbildningsämne: Byggande och arkitektur 

Ivette.Arroyo@hdm.lth.se

Telefon 046-222 97 36

 

Björn Berggren 

Industridoktorand, Skanska 

Energi- och byggnadsdesign

 

Tuan Anh Chu 

Forskarutbildningsämne: Byggande och arkitektur 

Tuan_Anh.Chu@hdm.lth.se

Telefon 046-222 16 68 

 

Johanna Enger 

Forskarutbildningsämne: Miljöpsykologi 

Johanna.Enger@ju.se

 

Kiran Maini Gerhardsson 

Forskarutbildningsämne: Miljöpsykologi

Kiran.Maini_Gerhardsson@arkitektur.lth.se 

046-222 73 32 

 

Laura Liuke

Forskarutbildningsämne: Byggande och arkitektur 

Laura.Liuke@hdm.lth.se

Telefon 046-222 48 81 

 

Fabricio Montano

Forskarutbildningsämne: Byggande och arkitektur

Fabricio.Montano@hdm.lth.se

Telefon 046-222 73 05 

 

Johan Rahm 

Forskarutbildningsämne: Miljöpsykologi 

Johan.Rahm@arkitektur.lth.se 

Telefon 046-222 48 37

 

Maria Rasmussen 

Forskarutbildningsämne: Byggande och arkitektur 

Maria.Rasmussen@hdm.lth.se 

Telefon 046-222 46 81 

 

Ida Sandström 

Forskarutbildningsämne: Arkitektur 

Ida.Sandstrom@arkitektur.lth.se 

Telefon 046-222 72 58

 

Fredrik Skåtar 

Forskarutbildningsämne: Arkitektur 

Fredrik.Skatar@arkitektur.lth.se

+493089565530

+491778968587

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sidansvarig: