lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Aktuellt inom ResArc

Den svenska forskarskolan ResArc är ett samarbete mellan arkitektskolorna vid KTH, Chalmers, LTH, och Umeå universitet med syfte att stärka arkitekturforskning, utbildning och stimulera samarbetsprojekt på nationell och internationell nivå. ResArc lanserades i februari 2012 och administreras av Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds universitet.

Här finner du hemsidan! 

Sidansvarig: