lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Forskarutbildning

 

Senaste nytt 2018-05-03: 

Forskarutbildningen i Arkitektur vid Lunds universitet får högsta betyg av UKÄ vid utvärdering av utbildning på forskarnivå. 

Läs mer!

 

Senaste nytt 2018-03-21: 

Forskarutbildningen i Miljöpsykologi vid Lunds universitet får högsta betyg av UKÄ (Universitetskanslerämbetet) vid utvärdering av utbildning på forskarnivå inom psykologi och tillämpad psykologi

Läs mer! 

 

 

 

       

 

Den svenska forskarskolan ResArc är ett samarbete mellan arkitektskolorna vid KTH, Chalmers, LTH, och Umeå universitet med syfte att stärka arkitekturforskning, utbildning och stimulera samarbetsprojekt på nationell och internationell nivå. ResArc lanserades i februari 2012 och administreras av Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds universitet.

 

 

 

 

Sidansvarig: