lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Forskarutbildning

11 juni 2019: Disputation för avläggande av teknologie doktorsexamen - Ida Sandström

Läs mer! 

 

 

12 juni 2019: Disputation för avläggande av doktorsexamen i ämnet Miljöpsykologi - Johan Rahm

Läs mer! 

 

 

14 juni 2019: Disputation för avläggande av teknolgie doktorsexamen - Björn Berggren. 

Läs mer! 

 

 

16 maj 2019: Disputation för avläggande av teknologie doktorsexamen - Ivette Arroyo Baquero 

Läs mer! 

 

 

25 april 2019: Disputation för avläggande av doktorsexamen - Muna Alibrahim  

Läs mer! 

 

 

  

Senaste nytt 2018-05-03: 

Forskarutbildningen i Arkitektur vid Lunds universitet får högsta betyg av UKÄ vid utvärdering av utbildning på forskarnivå. 

Läs mer!

 

Senaste nytt 2018-03-21: 

Forskarutbildningen i Miljöpsykologi vid Lunds universitet får högsta betyg av UKÄ (Universitetskanslerämbetet) vid utvärdering av utbildning på forskarnivå inom psykologi och tillämpad psykologi

Läs mer! 

 

 

 

       

 

Den svenska forskarskolan ResArc är ett samarbete mellan arkitektskolorna vid KTH, Chalmers, LTH, och Umeå universitet med syfte att stärka arkitekturforskning, utbildning och stimulera samarbetsprojekt på nationell och internationell nivå. ResArc lanserades i februari 2012 och administreras av Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds universitet.

 

 

 

 

Sidansvarig:

KONTAKTINFORMATION

Studierektor för forskarutbildning

Gunnar Sandin

046-222 33 45

Gunnar.Sandin@arkitektur.lth.se

Utbildningsadministratör för forskarutbildning

Filip Lidegran

Filip.Lidegran@abm.lth.se

046 - 222 76 10