lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Forskarutbildning

Vid institutionen finns fyra forskarutbildningsämne; Arkitektur, Arkitekturhistoria, Byggande och arkitektur samt Miljöpsykologi. 

 

 

 

       

Svenska forskarskolan ResArc

Den svenska forskarskolan ResArc är ett samarbete mellan arkitektskolorna vid KTH, Chalmers, LTH, och Umeå universitet med syfte att stärka arkitekturforskning, utbildning och stimulera samarbetsprojekt på nationell och internationell nivå.

ResArc lanserades i februari 2012 och koordineras och administreras av Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds universitet.

ResArc har erhållit finansiering från svenska Forskningsrådet Formas 2011.

 

 

Sidansvarig: