lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Aktuellt

2019-03-27

Människans upplevelse av världen är full av liv och mening, den är helhetlig, mångdimensionell och dynamisk. God rumslig gestaltning står i direkt relation till den meningsskapande upplevelsen av rummet, vilket i sin tur måste...


2019-01-25

Urbana miljöer vävs samman av de olika grupper som uttrycker sig i det publika rummet. Under kursen Gestaltningsprocess och prototyp har tvåorna i arkitektprogrammet vid Arkitektskolan vid Lunds universitet byggt, sytt, vävt,...


2019-01-25

Hjärtligt välkommen till våra öppna presentationsdagar för examensarbete! A-huset, Sölvegatan 24, Lund


2019-01-14

  Universitetet och LTH får drygt 9 miljoner för hållbart bostadsbyggande Boverket har beviljat drygt 9 miljoner kronor till Lunds universitet och Lunds tekniska högskola för projekt som främjar ett innovativt och...[läs mer]


2018-12-14

24 november - 13 januari visas utställningen "Framtidens arkitektur - årets examensarbeten från svenska arkitekturhögskolor" [läs mer]


2018-12-05

In Porto Alegre, Brazil, Lisandra Fachinello Krebs defended her doctoral thesis on 3 December 2018, she becomes the first double doctor at Housing Development & Management (HDM), Lund University.  [läs mer]


2018-10-31

Welcome to open lecture November 2 in A-building with architect Richard Murphy from Edinburgh Program   09:15-11:00  ...[läs mer]


2018-10-11

Urbana miljöer vävs samman av de olika grupper som uttrycker sig i det publika rummet. Under kursen Gestaltningsprocess och prototyp har tvåorna i arkitektprogrammet vid Arkitektskolan vid Lunds universitet byggt, sytt, vävt,...[läs mer]


2018-10-08

Per-Johan Dahl tillträdde i augusti ett samverkanslektorat på Institutionen för Arkitektur och byggd miljö vid Lunds tekniska högskola (LTH), Lunds universitet.


2018-09-11

"IN THE SEARCH OF URBAN QUALITY, URBAN FORM AND URBAN LIFE" [läs mer]


2018-09-04

Artikel av Ljuskultur: Redan på 1970-talet började man forska om ljus och belysning inom avdelningen för miljöpsykologi vid Lunds Tekniska Högskola. Ljuskulturs utsända har besökt skolan som idag både vidareutvecklar och...


2018-08-28

Två dagar fyllda med seminarier och föreläsningar [läs mer]


Visar post 61 till 80 av totalt 191.