lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Workshop om belysning för cyklister och fotgängare – 14 oktober.

2020-09-29

Lyssna på miljöpsykologerna Maria Johansson och Johan Rahm, när Cykelcentrum VTI och LTH bjuder in till en halvdag om cykling i mörker!

Hur väl fungerar stadens gång- och cykelbanor? Fungerar de lika väl i dagsljus och mörker? Vilka skillnader i upplevelsen av miljön finns mellan fotgängare och cyklister? Kan utformningen av miljön förbättra förutsättningarna för resor till fots och med cykel året runt?

Fordskningen om fotgängares och cyklisters upplevelse av gång- och cykelbanor bedrivs som ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Lunds tekniska högskola, VTI, Lunds kommun och Linköpings kommun med finansiering från Energimyndigheten.

Lyssna på miljöpsykologerna Maria Johansson och Johan Rahm, när Cykelcentrum vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut och LTH bjuder in till en digital halvdag om cykling i mörker!

Länk till mer information om Belysa – en workshop om belysning för cyklister och fotgängare