lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Smart ventilationslösning med utvecklingspotential testades av Energi och ByggnadsDesign

2020-09-22

Forskare vid Lunds universitet har testat en fönsterintegrerad ventilationslösning som visar på minimalt drag och god värmeåtervinning. Produkten, från företaget Smartvent, anses ha stor utvecklingspotential.

Att minska på sin energianvändning innebär såväl sparad miljö som sparade pengar. Ett sätt att spara energi i byggnader är att använda ett energieffektivt ventilationssystem som återvinner värme från frånluften.

Centrala från- och tilluftsvärmeväxlare (FTX-anläggningar) gör detta, men har en svaghet i dyra installationer med dubbel kanaldragning. Extra besvärligt blir det vid renoveringsarbeten då kanalerna är svårare att installera.

Befintliga ventilationssystem räcker inte till

I Skandinavien monteras mer än fyra miljoner fönster till bostäder varje år. Många av dessa är i nya bostäder men flerparten är för renoveringar. Renovering och energieffektivisering med nya fönster innebär tätare hus och sämre inomhusklimat. Befintliga ventilationssystem räcker inte till för att föra bort t.ex. fukt, eller tillföra ny frisk luft.

En av Smartvents lösningar.

Fönsterintegrerad ventilation är lösningen

En möjlighet för att komma runt de ovan nämnda problemen är att använda sig av en fönsterintegrerad ventilationslösning, en fönsterenhet. Detta har potential att ge en enkel och kostnadseffektiv installation, undviker behov av dyr kanaldragning och ogynnsamt inomhusklimat. Ventilationsföretaget Smartvent har utvecklat en sådan produkt.

En sådan ventilationsenhet har testats på avdelningarna för Energi och ByggnadsDesign på institutionen för Arkitektur och byggd miljö samt på Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära på institutionen för bygg- och miljöteknologi. Testerna utfördes i Energi och ByggnadsDesigns laboratorium.

Resultaten visar att ventilationsprodukten ger ett minimalt upplevt drag, att kortslutning mellan delarna är mycket liten samt att en relativt stor del av värmen i frånluften kan återvinnas. Samtidigt tror vi att en vidare produktutveckling skulle kunna göra ventilationsenheten bättre med än högre värmeåtervinning.

Läs rapporten om värmeåtervinning med lokalt placerad FTX-ventilationsenhet i Lunds universitets forskningsportal.