lu.se

Denna sida på svenska This page in English

”Så kan kvaliteten i det svenska samhällsbyggandet öka”

2020-08-24

"För att politiken för gestaltad livsmiljö ska få genomslag måste nationella mål och riktningar översättas för lokala förutsättningar. Detta kräver ett nationellt nätverk av noder, där akademin, branschen och civilsamhället kan mötas i kunskapsutveckling, debatt och påverkansarbete."

I senaste numret av Dagens samhälle har fyra av våra kollegor skrivit ett debattinlägg om Gestaltad livsmiljö.