lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Högsta betyg åt forskarutbildning i Arkitektur!

2018-05-03

Beslut

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutar att ge följande samlade omdöme för

utbildningar på forskarnivå som leder till licentiat- och doktorsexamen inom arkitektur.

Chalmers tekniska högskola AB

Arkitektur - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet

Kungl. Tekniska högskolan

Arkitektur - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet

Lunds universitet

Arkitektur - licentiat- och doktorsexamen, hög kvalitet

 

Läs mer! 

 


Sidansvarig: