lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Examensutställning på Form Design Center 23 maj till 2 juni 2019

2019-05-21

  

Läs mer om våra projekt på Form Design Center

 

Under elva dagar fyller vi hela huset med examensprojekt från regionens arkitekt- och designutbildningar.

I studenternas arbeten utmärker sig flera teman vilka sträcker sig över disciplinerna. Många projekt kretsar kring vår fysiska och psykiska hälsa. Appar och informationskampanjer som hjälper användare att koppla ner och koppla av genom att stänga av mobilen och att hitta tillbaka till möten i verkliga livet, istället för på sociala medier. Andra appar kan användas för att på ett lätt sätt informera ungdomar om sex och samlevnad och om hur en kan hjälpa en kompis som mår dåligt. Bilderböcker som lär de små att förstå och tänka kring likheter och olikheter och allas rätt att passa in.

Flera projekt handlar om ljusspridning och ljusets betydelse för vårt välmående. Årstidsväxlingar kan leda till depressioner som i vissa fall kan lindras med ljusterapi, en lampa som simulerar gryningsljus på morgonen kan hjälpa till att normalisera dygnsrytmen. Att själv kunna anpassa ljusstyrkan till behovet för tillfället presenteras i flera projekt, bland annat i form av en dimmer för analog styrning, ett steg bort från den digitala världen.

På temat hållbar framtid presenteras nya biobaserade, resurssnåla och miljövänliga material och också förslag på hur vi kan tillverka produkter med längre livslängd. Vidare en undersökning av, om och hur det kan skapas medel för att lära konsumenter att använda och uppskatta objekt trots eventuella skavanker.

Staden och dess utveckling i form av förtätning och när gamla områden får nytt liv undersöks i flera projekt; Hur bevaras de historiska värdena från äldre miljöer? Vem ansvarar för att staden får tillräckliga grönytor och hur kan platser demokratiskt formas för att medverka till integration och trygghet? Även byggande och material studeras, en djupdykning i teglet som byggmaterial och mer estetiskt element och en undersökning om vad som händer när arkitekten är sin egen byggherre.

Medverkande skolor och utbildningar:

  • ​ARKITEKTSKOLAN, LUNDS UNIVERSITET
  • ​INDUSTRIDESIGNSKOLAN, LUNDS UNIVERSITET
  • ​ARKITEKTUR, VISUALISERING OCH KOMMUNIKATION, MALMÖ UNIVERSITET
  • ​GRAFISK DESIGN, MALMÖ UNIVERSITET
  • ​PRODUKTDESIGN, MALMÖ UNIVERSITET
  • ​VISUELL KOMMUNIKATION, MALMÖ UNIVERSITET