lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbeten från Arkitektskolan vid Lunds universitet ställs ut på Konstakademien i Stockholm

2018-12-14

24 november - 13 januari visas utställningen "Framtidens arkitektur - årets examensarbeten från svenska arkitekturhögskolor"

Hur ser framtidens arkitektur ut? Hur tänker unga arkitekter? På Konstakademien, Sal Mitt och Sal Öst, visas arbeten av årets nyexaminerade arkitekter från samtliga fyra arkitekturhögskolor i Stockholm, Göteborg, Lund och Umeå. Öppning sker den 24 november kl. 13 med inledning av Martin Videgård, arkitekt och ledamot i Konstakademien.

– Utställningen vill lyfta fram hur unga arkitekter ser på sin uppgift att utforma den värld vi ska leva och bo i. Och hur de resonerar i frågor som berör allt från stadsbyggnad, rumsgestaltning och hållbart byggande till jämställdhetsperspektiv och digital representation, säger Martin Videgård. Med ambitionen att skapa ett gränssnitt mellan arkitekturhögskolorna och publiken ges en inblick i vad utbildningarna fokuserar på och vilka frågor som engagerar unga arkitekter. Den samtida och framtida arkitekturen står som alltid inför ett flertal stora utmaningar där gestaltning, kontext, kvalitet, samhälle, miljö och sociala aspekter är centrala.

Genom att visa upp studenternas arbeten läggs nya idéer och perspektiv till den arkitekturkultur som är viktig att inspirera till och synliggöra. Förhoppningsvis kan utställningen också bidra till ett ökat kulturutbyte mellan utbildningarna och en intressant diskussion om innehåll och mål för dem.

Läs mer på www.konstakademien.se 

 

Från Arkitektskolan vid Lunds universitet deltar: 

Alexander Croll

 

Morgan Pattersson

 

Sigita Pociüte

 

Olivia Ytterström 


Sidansvarig: